AESALE | AESALE

nabídka koní na prodej

Sekce pro zájemce o koupi nabízených koní, která slouží k prohlídce podrobnější prezentace koně. V této sekci je možno podávat klientem elektronicky cenové nabídky pro tzv. elektronickou dražbu.

Partner

Sekce pro přihlášení oprávněné osoby subdodavatele služeb (agent, chovatel, trenér, ošetřovatel, veterinář atd.) umožňující těmto osobám zadávat do databáze důležité doplňující informace získané v průběhu nákupu, přípravy, ošetřování či léčení jednotlivých koní.

Manažer

Sekce pro přihlášení oprávněné osoby majitele nabízených koní sloužící k administraci a aktualizaci veškerých údajů v databázi. Součástí této sekce je vnitropodnikový reporting a přehledné statistické a manažerské výstupy.